The Pilots experience


Pilots Helsinki on hyvän elämän akatemia. Tarjoamme tietoa ja taitoa merkitykselliseen elämään niin yksilöille kuin yrityksillekin. Haluamme laajentaa ihmisten ajattelua, motivoida ja inspiroida nykytiedon sekä eri alojen ammattilaisten avulla.

Käsittelemme hyvään elämään olennaisesti liittyviä teemoja: Miten löydät vahvuutesi ja voimavarasi? Miten saavutat paremman tasapainon kiihtyvässä elämänrytmissä? Miten saat ihmissuhteesi kukoistamaan?

Toimimme Korkeavuorenkadulla upeassa, urbaanissa miljöössä, 1900-luvun alun vanhassa kylpylässä. Olemme säilyttäneet tilassa saman autenttisen tunnelman kuin sen toimiessa kylpylänä: voit tulla omana aitona itsenäsi kohtaamaan samanhenkisiä ihmisiä, vaihtamaan inspiroivia ajatuksia ja jakamaan maailman ilmiöitä kanssamme.

ROSA NENONEN, perustaja

Pilotsin perustaja ja positiivisen psykologian harjoittaja Rosa Nenonen on saanut oppinsa alalle New Yorkissa. Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii hyvinvointia, onnellisuutta ja luonteenvahvuuksia. Tutustuessaan kirjallisuuteen ja tutkimustietoon Rosa huomasi, että tietoa on valtavasti saatavilla, mutta vain harvoin tieto tavoittaa siitä kiinnostuneet. Hän halusi luoda paikan, jossa tutkittua tietoa voi omaksua helposti lähestyttävässä muodossa, inspiroivassa miljöössä, mielenkiintoisten ihmisten seurassa. Näin Pilots − We know you can fly sai alkunsa.  

Palaa etusivulle