Pilots siivittää yrityksiä kokonaisvaltaiseen kasvuun.

Pilots Helsingin yrityspalvelut auttavat pitämään huolta yritysten ja organisaatioiden tärkeimmästä voimavarasta, ihmisistä. Valmennukset, tiimityöpajat ja motivaatiopuheet auttavat yksilöitä ja tiimejä kehittämään ja laajentamaan ajatteluaan.

Yritysten ja organisaatioiden kasvu lähtee aidosti motivoituneista tekijöistä ja saumattomasti toimivista tiimeistä. Ilman sitoutunutta ja parhaansa antavaa henkilöstöä on turha odottaa ihmeitä ja menestyksekästä uutta vuotta 2018. Siksi investointi hyvinvoivan ja kannustavan työkulttuurin kehittämiseen kannattaa: se takaa organisaatiomuutosten sujuvuuden, kasvattaa valmiutta toimintaympäristön muutoksiin, lisää innovatiivisuutta ja vähentää poissaoloja. Sen lisäksi työhyvinvoinnista huolehtiminen rakentaa positiivista työnantajakuvaa, kasvattaa tiimien työtehoa ja näkyy tutkitusti sekä viivan alla että yritysten eliniässä.

Vuonna 2017 olemme kehittäneet innostavin tuloksin parempaa ajattelua ja tiimityötä yhdessä Drumin, Fyranin, Nespresso Businessin, Samujin ja Varnerin kanssa. Olisiko sinunkin yrityksesi aika tehdä lupaus, että työyhteisön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista pidetään huolta vuonna 2018? 

 

KOULUTUS

Koulutuksessa autamme yksilöitä ja tiimejä selkeyttämään työnsä tarkoitusta sekä löytämään uniikit supervoimansa: vahvuutensa, intohimonsa, arvonsa ja taitonsa. Kokonaisuus perustuu positiivisen psykologian uusimpaan tutkimustietoon ja tieteellisesti todistettuihin menetelmiin. Koulutus rakentuu avainteemoihin syventyvistä luennoista sekä innostavista yksilö- ja tiimiharjoituksista, joilla uusi tieto oivallutetaan osaksi tiimien ja työntekijöiden ajattelua ja toimintaa. 

pilotsBYkaapo-6271.jpg

Yksilön supervoimat yrityksen kasvun tekijänä

Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan 70% työntekijöistä ei ole motivoituneita työssään, mikä näkyy suoraan organisaation ilmapiirissä sekä tuloksissa. Yksi organisaatioiden isoimmista haasteista on, miten ne voivat innostaa ja motivoida henkilöstöä ja hyödyntää työntekijöidensä resursseja pitkäkestoisesti mutta yksilöä kuluttamatta.

Olemme tutkitusti sitoutuneempia ja innovatiivisempia työntekijöitä, jos tunnemme, että työtämme arvostetaan, sillä on merkitys ja voimme toteuttaa itseämme ja omaa tarkoitustamme myös työpaikalla. 

Avainteemat:

VAHVUUDET

Miten tunnistaa vahvuudet? Miten oppia käyttämään niitä uudella, innovatiivisella tavalla? Päivittäin vahvuuksia hyödyntävä työntekijä on innostuneempi, sitoutuneempi ja energisempi työssään.

FLOW 

Miten lisätä flow-aktiviteetteja työpäivän aikana? Flow, intensiivinen keskittyminen ja uppoutuminen käsillä olevan aktiviteettiin tai tilanteeseen, korreloi muun muassa luovuuden ja saavutusten kanssa.

ARVOT

Miten työskennellä arvojen mukaisesti? Jotta voisimme tuntea enemmän tyytyväisyyttä, elämän ja työskentelyn on vastattava arvojamme.

TAIDOT

Pääsevätkö taidot oikeuksiinsa työpäivän aikana?

TARKOITUS

Lopuksi kiteytämme jokaisen henkilökohtaisen tarkoituksen työympäristössä. Miten työntekijä voi vaikuttaa työympäristöön ainutlaatuisella vahvuuksien, intohimojen, arvojen ja taitojen yhdistelmällään?

Kouluttajana toimii sertifioitu positiivisen psykologian harjoittaja ja Pilotsin perustaja Rosa Nenonen.

 

TIIMITYÖPAJAT

Työpajoissa syvennytään tiimin työtä vauhdittavaan ja hyvinvointia lisäävään teemaan. Uusi ajattelu ankkuroidaan osaksi jokapäiväistä työtä monipuolisten harjoitusten avulla.

 

pilotsBYkaapo-5720.jpg

 

Selätä stressi – taitava mieli hyvinvoinnin lähteenä

Stressi ja työuupumus kehittyvät usein huomaamatta ja vaativat pitkittyessään veron sekä keholta että mieleltä. On kuitenkin mahdollista oppia tietoista stressin säätelyä ja aktiivista suuntautumista kohti mielen hyvinvointia ja parempaa suorituskykyä. 

Stressioireisiin olisi hyvä reagoida mahdollisimman varhain – jopa ennalta ehkäisten. Hyvinvointiin panostaminen on usein paljon vaivattomampaa ja motivoivampaa kuin pitkään kehittyneen stressin ja stressiperäisten sairauksien hoitaminen. Jokainen tietää, kuinka helposti huolet, negatiivisuus ja liiallinen kriittisyys ottavat vallan. Kun tulee tietoisemmaksi ajatuksistaan, mielen toimintatavoista ja kehollisista menetelmistä, voi oppia säätelemään stressireaktiotaan ja edistämään omaa hyvinvointiaan. 

Mielen hyvinvointi on kuin mikä tahansa taito: sitä voi kehittää ja vahvistaa aktiivisesti harjoittelemalla. Kurssilla saa runsaasti tutkittua tietoa ja toimivia käytännön työkaluja, joiden avulla oppii kohentamaan oman mielensä hyvinvointia ja sitä kautta työssä jaksamista ja läheisiä ihmissuhteita. 

Avainsanat: 

• Tietoinen läsnäolo 

• Stressin säätely 

• Mielen hyvinvointi 

Kouluttajana sertifioitu urheilupsykologi ja suoritusvalmentaja Anna Andersen. 

 

Kasvun mielenlaadulla potentiaali on tuntematon

”Potentiaali on yksi asia, mutta mitä teemme sillä, on toinen.” – Angela Duckworth 

Miten saavuttaa merkityksellisiä asioita? Miten vahvistaa intohimoa ja periksiantamattomuutta pitkän ajan tavoitteita kohtaan? 

Professori Carol Dweckin mukaan mielenlaatu on parempi ennustaja tulevaisuuden saavutuksille kuin älykkyysosamäärä.  Jo lapsena omaksuttu asenne vaikuttaa merkittävästi tuleviin  suorituksiin: saavuttaako arvostamiaan asioita? Asenne muuttaa suhtautumista tavoitteisiin, muokkaa sitä, minkä näkee menestyksenä, ja muuttaa vaikeuksien ja vaivannäön merkityksen. Oikealla mielenlaadulla on mahdollista karistaa pois itselle asetettuja rajoja ja siten hyödyntää paremmin niin yksilön kuin koko tiiminkin potentiaalia. 

Työpajan aikana osallistujat oppivat tunnistamaan ja muuttamaan mielenlaadun. Kun koko organisaatio on omaksunut kasvun mielenlaadun, sen työntekijät raportoivat olevansa paljon aiempaa voimaantuneempia ja sitoutuneempia työhönsä; he ovat innovaatisempia ja yhteistyöhaluisempia.

Avainteemat: 

• Tahdonvoima 

• Grit

• Kasvun mielenlaatu 

Kouluttajana sertifioitu positiivisen psykologian harjoittaja ja Pilotsin perustaja Rosa Nenonen.

Voimme myös kehittää juuri teidän tarpeisiinne ja kysymyksiinne vastaavan työpajan, jos yllä mainituista kokonaisuuksista ei löydy sopivaa. Työpajojen kesto ja laajuus ovat muokattavissa toiveiden mukaan. 

 

MOTIVAATIOPUHEET 

Pilotsin perustaja, positiivisen psykologian harjoittaja Rosa Nenonen on innostava luennoitsija. Hänen rohkaisevat ja insporoivat puheenvuoronsa sopivat hyvin erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin antamaan uusia oivalluksia ja laajentamaan ajattelua. Puheen kesto ja muoto ovat muokattavissa toiveiden mukaan.

pilotsBYkaapo-6459.jpg

Vuoden 2018 avainteemat: 

Tarkoitus

- mikä tekee elämästä merkityksellisen? 

Itsearvostus

- miksi meidän tulisi kehittää itsearvostusta itsetunnon sijaan? 

Rohkeus

- miksi on tärkeää astua kohti tuntematonta? 

Mielenlaadut

- mielenlaatumme ennustaa tulevaisuuden saavutuksia. Miten voi tunnistaa ja muuttaa mielenlaatuaan? 

Itsemyötätunto

- miten voi oppia suhtautumaan itseensä myötätuntoisemmin, ja miksi se on tärkeää? 

Grit

- intohimo ja periksiantamattomuus pitkän ajan tavoitteita kohtaan. Miksi tahdonvoimaan ei kannata luottaa? 

Onnellisuus

- onnellisuuden tavoittelu ei tee meistä onnellisia, mutta mikä sitten? 

Flow

- miten luoda enemmän huippuhetkiä päivittäiseen elämään? 

Tiede hyvinvoinnin takana

- mitä positiivinen psykologia on ja mitä se ei ole? 

 

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinun organisaatiollesi sopiva kokonaisuus!

PALAA ETUSIVULLE!